Mācības pieaugušajiem

Informāciju tiem, kas pieteicās 5.kārtā skatīt šeit

Informāciju par mācību organizāciju skatīt šeit