IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (turpmāk – RTPV) un Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) 2009. gada 16. septembrī noslēdza līgumu par sadarbību Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (IZM un VIAA vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001) īstenošanā.

Apakšaktivitātes mērķis ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu pievilcību jauniešiem, lai palielinātu to jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju.

Apakšaktivitātes mērķa grupa ir izglītojamie profesionālās izglītības programmās.

Piešķiramās mērķstipendijas apmērs vienam RTPV:

 • pirmā kursa izglītojamajam ir no EUR 14,23 – 28,46 mēnesī;
 • otrā, trešā un ceturtā kursa izglītojamajam ir no EUR 28,46 – 71,14 mēnesī.
 • ESF2 grupas izglītojamjam ir no EUR 71,14 – 113,83 mēnesī.

Piešķirot mērķstipendiju ņem vērā iepriekšējā mācību mēneša rezultātus:

 • mācību un kvalifikācijas prakses laikā mērķstipendiju piešķir pēc pēdējā teorētisko mācību rezultātu vērtējuma.
 • pirmajā mēnesī pēc mācību un kvalifikācijas prakses, piešķirot mērķstipendiju, vērtē pēdējo teorētisko mācību un prakses rezultātus.
 • piešķirot mērķstipendiju par eksāmenu sesijas laiku, ņem vērā pēdējo mācību rezultātu vērtējumu,  eksāmenu rezultāti netiek ņemti vērā.

Mērķstipendiju nepiešķir šādos gadījumos:

 • ikmēneša sekmju vērtējumā izglītojamā mācību sasniegums ir mazāks par 4 ballēm vai nav ieskaitīts, vai ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi, un tie pārsniedz divas mācību stundas vienā mācību nedēļā;
 • izglītojamais veselības stāvokļa dēļ vai kāda cita iemesla dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā;
 • izglītojamā ir grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā.

Attaisnotie kavējumi:

 • apliecina darbnespējas lapa;
 • ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldību iestādes izsniegts dokuments (piemēram, izziņa par piedalīšanos tiesas sēdē u.c.);
 • RTPV direktora izdots rīkojums (piemēram, par  attaisnotiem kavējumiem sakarā ar piedalīšanos AMI sporta kluba rīkotajās sacensībās).

Vecāku izziņa NAV ATTAISNOJOŠS DOKUMENTS.

Mērķstipendijas apmēru aprēķina ievērojot iepriekšējā mēneša sekmju vidējo vērtējumu:

Iepriekšējā mēneša atestācijas vidējais vērtējums (balles)

Pamatsumma EUR

 1. kurss

Mērķstipendijas maksimālais palielinājums

Pamatsumma EUR

 2., 3., 4. kurss

Mērķstipendijas maksimālais palielinājums

 Pamatsumma 
EUR
ESF2 grupai
 Mērķstipendijas maksimālais palielinājums

9,00 – 10

28,46

71,14

 113,83

8,00 – 8,99

21,34

7,11

49,80

14,23

 92,49  14,23

6,00 – 7,99

17,07

5,69

35,57

11,38

 92,49  11,38

4,00 – 5,99

14,23

4,27

28,46

8,54

 71,14 8,54

Izglītojamajam, kuram ar RTPV direktora rīkojumu ir izteikts aizrādījums par mācību vai disciplīnas pārkāpumiem, mērķstipendiju samazina līdz augstākminētajā tabulā norādītajam minimālajam apmēram.

Izglītojamajam, kuram ar RTPV direktora rīkojumu ir izteikts rājiens par mācību vai disciplīnas pārkāpumiem, mērķstipendiju nepiešķir.

Mērķstipendiju RTPV izglītojamajam piešķir papildus esošajai valsts stipendijai. 

Piešķirtās mērķstipendijas sadalījums par       2014./2015. mācību gada jūnija rezultātiem. 

Piešķirtās mērķstipendijas sadalījums par      2014./2015. mācību gada maija rezultātiem.

Piešķirtās mērķstipendijas sadalījums par     2014./2015. mācību gada aprīļa rezultātiem.

Piešķirtās mērķstipendijas sadalījums par     2014./2015. mācību gada marta rezultātiem. 

Piešķirtās mērķstipendijas sadalījums par     2014./2015. mācību gada februāra rezultātiem.

Piešķirtās mērķstipendijas sadalījums par    2014./2015. mācību gada janvāra rezultātiem.

Piešķirtās mērķstipendijas statistika par 2014./2015. mācību gada 1. semestra rezultātiem.

Piešķirtās mērķstipendijas sadalījums par   2013./2014. mācību gada jūnija rezultātiem.

Piešķirtās mērķstipendijas sadalījums par   2013./2014. mācību gada maija rezultātiem.

Piešķirtās mērķstipendijas sadalījums par   2013./2014. mācību gada aprīļa rezultātiem.

Piešķirtās mērķstipendijas sadalījums par   2013./2014. mācību gada marta rezultātiem.

Piešķirtās mērķstipendijas sadalījums par   2013./2014. mācību gada februāra rezultātiem.

Piešķirtās mērķstipendijas sadalījums par   2013./2014. mācību gada janvāra rezultātiem.

Piešķirtās mērķstipendijas sadalījums par 2013./2014. mācību gada 1. semestra rezultātiem.

Piešķirtās mērķstipendijas sadalījums par 2012./2013. mācību gada 1. semestra rezultātiem.

Piešķirtās mērķstipendijas sadalījums par 2012./2013. mācību gada 2. semestra rezultātiem.

Augstākminētā projekta jautājumos, lūdzam, vērsties pie projekta administrācijas:

Projekta koordinatore

Inese Tone

67371772, 20011288

inese.tone@rtpv.edu.lv
(2. stāvs, kabinets “Direktora vietnieks mācību darbā”)

 Projekta koordinatores asistente

Ieva Eglīte

22310799

projekti@rtpv.edu.lv

(2. stāvs, kabinets “Projektu vadītājs”

Projekta koordinatores asistentes

Terēzija Pētersone

Anna Pušpure

67379925, 20381152, 20381414

(2. stāvs, kabinets “Dienas nodaļas vadītāji”)

Projekta koordinatores asistentes

Zane Leimane

Daina Verečinska

67371528, 20011299

info@rtpv.edu.lv

(2. stāvs, kabinets “Kanceleja”)

verecinska@rtpv.edu.lv

(2. stāvs, kabinets “Grāmatvedība”)

Projekta grāmatvedes

Maija Olingoviča

67375603, 20011266

maija.olingovica@rtpv.edu.lv

(2. stāvs, kabinets “Grāmatvedība”) 


Projekta informatīvie materiāli:

 
 
 
 
Eiropas Sociālā fonda projekta “SĀKOTNĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEVILCĪBAS VEICINĀŠANA” statistika:
 

Eiropas Sociālā fonda projekta “SĀKOTNĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEVILCĪBAS VEICINĀŠANA” informatīvais e-izdevums: