Nolikums Žetona vakaram

Nolikums

ŽETONU VAKARAM

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Mērķis:      

 • skolas piederības simbola saņemšana;
 • atskats uz savu skolā pavadīto laiku un savas skolas dzīves izvērtēšana;
 • pēdējā mācību etapa svarīguma uzsvēršana;
 • kursa saliedēšana.

 

Tēma                    „PASAKI PASAKU”

Laiks:                   2016. gada 5. februāris plkst. 17. 00.

Vieta:                   Aktu zāle

Piedalās:               Administrācija, pedagogi, visi 4. kursu izglītojamie, izglītojamo pārstāvji no 3. kursiem, vecāki, bijušie pedagogi.

Uzdevums:

 • kursu izglītojamie uz Žetonu vakaru sagatavo priekšnesumu īsu pasaku par četriem gadiem skolas dzīvē 5-7 minūtes.
 • Priekšnesumam jābūt saistītam ar Žetonu vakara tēmu.
 • Priekšnesumā ietilpst kursa kopīgi sagatavota dziesma no R.Paula repertuāra, neizmantojot fonogrammu. (priekšnesumā obligāti iesaistīt kursa audzinātāju)
 • Šajā priekšnesumā kurss atspoguļo savu būtību, pozīciju, kāda ir bijusi šos četrus mācību gadus.
 • Kurss sevi prezentē no labās puses.
 • Kursa audzinātājs sagatavo uzrunu 1 – 2 minūšu garumā.
 • Dziesmu sagatavot var lūgt palīdzību Andžejam Rancevičam.

Žetona gredzeni:

 • RTPV izvēlējies firmas „Sudraba nams” pakalpojumus Žetonu gredzenu izgatavošanā. (divi gredzenu modeļi – 1 meitenēm, 1 zēniem)
 • Uz gredzena vai gredzenā iegravēti burti RTPV, skolas simbols „Jumis” un gredzena iekšpusē skolas beigšanas gada skaitlis (2016).
 • Gredzenu pasūtīšana – 2016. gada 11. janvārī pēc grafika.

Piedalīties Žetonu vakarā ir katra 4. kursa izglītojamā pienākums.

(Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 2013. gada 30. jūlija Iekšējās kārtības noteikumu Nr. 10-n 31.13. punkts)

Par kursa piedalīšanos atbildīgs ir kursa audzinātājs.

Par priekšnesumu organizēšanu un citām aktivitātēm atbildīgs ir kursa vecākais.