Informācijas dienas RTPV

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola aicina uz

Informācijas dienām par skolā apgūstamajām izglītības programmām

2016. gada 15. martā, 12. aprīlī un 10. maijā plkst. 14.30