Audzināšanas pasākumu darba plāns 2016. gada martam