Priecīgas Lieldienas

Labdarības akcija “Mums atnāca Liela diena ar labiem darbiņiem”

Lieldienu labdarības akcija kopā ar samariešiem 24. martā! Atbalstīsim vecos un vientuļos rīdziniekus! Ir paskrējis gads kopš iepriekšējām Lieldienām. Mēs skolas pašpārvaldes jaunieši atkal aicinām visus skolas izglītojamos un pedagogus iesaistīties ikgadējā Lieldienu labdarības akcijā. Atnāca Lieldiena dziedādama, Zelta zīlītes bārstīdama; Aizgāja Lieldiena raudādama, Zelta zīlītes lasīdama. RTPV skolēnu pašpārvalde

MEISTARSTIĶA viktorīnas “ZINI vai MINI” rezultāti

Piektdien 18. martā RTPV 4. L, 4. G, 4. T un LG2 izglītojamie piedalījās MEISTARSTIĶA viktorīnā “ZINI vai MINI”, kuras mērķis bija veicināt izglītojamo padziļinātu interesi un izpratni par informācijas tehnoloģiju, tiesību pamatu, uzņēmējdarbības vadības, ekonomikas, grāmatvedības, loģistikas mācību priekšmetos iegūto zināšanu pielietošanu un attīstīt profesionālās praktiskās iemaņas un kompetences, veidojot profesionālās terminoloģijas šifrējumu piktogrammā. […]

Narvas Profesionālā mācību centra direktores vizīte RTPV

Skolai ir izveidojusies sadarbība vairāku gadu garumā ar Narvas Profesionālo mācību centru Igaunijā (Narva Vocational Training Centre), piedaloties kopīgu projektu aktivitātēs un prakšu mobilitātēs. 2016.gada 14. martā Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu apmeklēja Narvas mācību centra direktore Riina Veidenbaum, lai tiktos ar RTPV direktori, mācību projektu vadītāju un skolas pedagogiem, pārrunājot aktualitātes izglītības jomā un sadarbību […]

Jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem iespēja strādāt vasaras brīvlaikā

Rosinām jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem izskatīt iespēju strādāt vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, tā ir iespēja iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi. Plašāka informācija Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=534&txt=4252

Meistarstiķis “Erudīts” rezultāti un atsauksmes

1. vieta – 24 komanda 2.vieta – 1 komanda 3.vieta – 11 komanda un 18 komanda Apsveicam uzvarētājus! Atsauksmes Pasākums ”Meistarstiķis” bija interesants pasākums, kad varēja iepazīties ar jauniem cilvēkiem un, protams, varēja pilnveidot spējas komandas darbā. Stacijas bija interesantas, bet, manuprāt, visinteresantākā bija atjautības uzdevumu pildīšana. Melngailis Arvils, 3.L Meistarstiķis patika, jo iepazinu vēl […]