Labdarības akcija “Mums atnāca Liela diena ar labiem darbiņiem”

Lieldienu labdarības akcija kopā ar samariešiem 24. martā!


Atbalstīsim vecos un vientuļos rīdziniekus!

Ir paskrējis gads kopš iepriekšējām Lieldienām. Mēs skolas pašpārvaldes jaunieši atkal aicinām visus skolas izglītojamos un pedagogus iesaistīties ikgadējā Lieldienu labdarības akcijā.

Atnāca Lieldiena dziedādama,
Zelta zīlītes bārstīdama;
Aizgāja Lieldiena raudādama,
Zelta zīlītes lasīdama.

RTPV skolēnu pašpārvalde

Nolikums Lieldienu labd 2016