MEISTARSTIĶA viktorīnas “ZINI vai MINI” rezultāti

Piektdien 18. martā RTPV 4. L, 4. G, 4. T un LG2 izglītojamie piedalījās MEISTARSTIĶA viktorīnā “ZINI vai MINI”, kuras mērķis bija veicināt izglītojamo padziļinātu interesi un izpratni par informācijas tehnoloģiju, tiesību pamatu, uzņēmējdarbības vadības, ekonomikas, grāmatvedības, loģistikas mācību priekšmetos iegūto zināšanu pielietošanu un attīstīt profesionālās praktiskās iemaņas un kompetences, veidojot profesionālās terminoloģijas šifrējumu piktogrammā.

Darba uzdevumos ietilpa spēja noteikt profesionālos terminus pēc viktorīnas laikā dotajiem skaidrojumiem un rezultātu atspoguļot piktogrammas veidā elektroniski PowerPoint prezentācijā: 1. slaids – definīcija, 2. slaids – termina atšifrējums piktogrammās sajauktā secībā, 3. slaids – termina atšifrējums piktogrammās pareizā secībā.

Uzdevumu veikšana veicināja jauniešu radošumu, vizuālo un simbolisko uztveri, interesi informācijas tehnoloģiju izmantošanā, sekmēja sadarbību starp skolotājiem, izglītojamajiem, ieguva pieredzi piktogrammu veidošanā.

Visi viktorīnas dalībnieki veiksmīgi izpildīja uzdevumus.

Apsveicam uzvarētājus!

I vietu ieguva:

5. komanda – Stepe-Štelfa Kitija, Šteina Liene (LG2)

7. komanda – Ādamsone Saulcerīte, Calko Violeta(LG2)

13. komanda – Treimanis Oskars (4.G)

 

II vietu ieguva:

6. komanda – Laura Sēne, Elvis Sadovskis (4.G)

 

III vietu ieguva:

12. komanda – Katrīna Bakāne, Undīne Haritonova, Ilona Lemkena(4.L)

 

Meistarstiķi organizēja pedagoģe Tatjana Daudiša.