Audzināšanas pasākumu darba plāns 2016. gada Jūnijam/Jūlijam

Audzināšanas darba plāns_jūnijs_2016