Pārvarēt pirmo nedrošību, iejusties, būt savējam, uzsmaidīt, tāds ir šīs dienas mērķis!

Arī šogad mūsu skolā, 13. septembrī tika rīkota pirmo kursu sporta diena bērnu un jauniešu sporta centrā “Laimīte”. Katrs kurss varēja parādīt uz ko ir spējīgs un iepazīties tuvāk ar saviem skolas biedriem un audzinātājiem. Laikapstākļi bija pārsteidzoši labi, lai audzēkņi kopā ar saviem audzinātājiem varētu jautri un aktīvi pavadīt laiku.

 • Mums patika slapjie baloni. Tiesneši bija laipni un atsaucīgi. Mūs lutināja silta saule. Mēs paši bijām aktīvi un atraktīvi.

1. R kurss

 • Visi kursi bija centušies, sagatavojuši prezentācijas, kuras parādīja gaisotni kursā. Sporta dienas laikā valdīja pozitīvas emocijas. Gaisā dzirkstēja asprātības un joki. Konstatēju, ka bumbiņas mešana nav viegla sporta disciplīna, ir vajadzīgas zināmas iemaņas. Izdevusies diena, paldies sporta skolotājiem un tiesnešu komandai!

M. Gerharde

 • Visiem viss patika, bija ļoti aizraujoši un interesanti. Vienīgi bija ļoti karsts un gribējās dzert.

1.P kurss

 • Sporta dienā ikvienam bija iespēja ne tikai pierādīt sevi dažādās disciplīnās, bet arī labāk iepazīt kursa biedrus, pārvērtēt savu iejūtību, pacietību un uzmundrināšanas spējas komandas kopīgajam labumam. Paldies arī organizatoriem par ieguldīto darbu.

B. Fridrihsone

 • MUMS VISS PATIKA, VISS BIJA SUPER!

1.D kurss

 • Varbūt var nelikt stafeti un 100m skrējienu vienu pēc otras. Starp pēdējo stundu un pasākumu vajag tik garu starpbrīdi, lai var paēst. Bet pasākums bija lielisks, paldies organizatoriem.

M.Kārkliņa

 • Mums visvairāk patika baloni un soda metieni. Varētu padomāt par to, lai būtu vairāk dzeramais ūdens. Padomāt arī par to, lai pirms dažiem startiem būtu iesildīšanās. Gribētos vairāk dažādu stafešu. Patika pavadīt laiku ar skolas biedriem!

1.S kurss

 • Ļoti patika sporta diena, disciplīnu dažādība un saulainais laiks.

1.L kurss

 • Man ļoti patika sporta diena, jautri pavadīts laiks, kā arī jautrais kolektīvs. Patika, ka mēs varējām spēlēt volejbolu ar citiem kursiem.

D.Vārpa

 • Sporta dienā visvairāk patika spēlēt volejbolu, kā arī spēle ar ūdens baloniem. Bija ļoti interesanti.

AC3 kurss

 • Sporta diena patika. Viss kurs bija ļoti apmierināts un labprāt vēl piedalītos  šāda veida pasākumos. Ļoti patika volejbols.

LG3 kurss

 • Ļoti patika “Slapjie baloni”. Patika nopietnas sporta disciplīnas, aktivitātes kā, piemēram, augstlēkšana, bumbiņas mešana, skriešana utt., kurās audzēkņi sevi parādīja un pierādīja. Kursam bija iespēja saliedēties, kā arī es iemācījos audzēkņi vārdus. Patika saulains laiks.

I.Gūtmane