Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iznomā telpas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iznomā telpas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Tomsona ielā 3/5, Rīgā

Informācija par nomas objektu

Adrese – Tomsona iela 3/5, Rīga (būves kadastra apzīmējums – 01000240148001)
Telpu platība – 41,8 m2.
Maksimālais nomas termiņš – 5 (pieci) gadi.
Stāvs: 0 no 5 (pagrabstāvs).
Nosacītā nomas maksa – 5,69 EUR/m2 mēnesī (bez PVN), papildus tiek piestādītas izmaksas pēc skaitītāju rādījumiem.
Lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas telpas.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas objekts ir paredzēts ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai skolas darbiniekiem un izglītojamajiem.
Nav iespējama ēdiena gatavošana uz vietas, tikai gatavas produkcijas piegāde. Produktu piegādēm izmantojama ieeja no sētas puses.

Citi iznomāšanas nosacījumi
Pretendentu pieteikumi tiks izskatīti, ja tiks saņemti skolā līdz 2016.gada 20. augustam
Pieteikumam jāpievieno:
– Pārtikas un veterinārā dienesta izdotās pārtikas uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas apliecības kopiju;
– vismaz vienu komplekso pusdienu piedāvājuma variantu, kas sastāv no pamatēdiena ar piedevām un salātiem, par ne vairāk kā EUR 1,60 un vismaz viens komplekso pusdienu piedāvājuma variantu, kas sastāv no dzēriena, zupas vai deserta (pēc klienta izvēles), pamatēdiena ar piedevām un salātiem, par ne vairāk kā EUR 2,50.

Nomas līgumā tiks iekļauti šādi nomnieka papildus pienākumi
– darba laiks katru darba dienu no plkst.10:30 līdz 13:00;
– ēdienkartē pastāvīgi piedāvāt vismaz vienu veģetāro ēdienu.

Informācija par pieteikšanos telpu nomai
Pieteikties Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas kancelejā (2.stāvs), Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013.
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Aivars Zelčs
67375843, 27038968
aivars.zelcs@rtpv.edu.lv