LATVIJAS PROKLAMĒŠANAS DIENA

Latvijas dzimšanas diena nosvinēta, kopā ar šiem svētkiem izskanējusi arī mūsu skolas tautisko deju kolektīva “Trejdeviņi” piecu gadu jubileja.

17. novembrī skolā notika emocionāls pasākums – koncerts ar interesantu zemessargu stāstu par vērtībām, Dzimtenes mīlestību un patriotismu. Skanēja dziesmas, acis priecēja “Trejdeviņi” iestudētās dejas. Jaunieši deklamēja un lasīja dzeju, dega sveces un bija brīnišķīga svētku noskaņa.

Vēlos pateikt paldies saviem interešu izglītības pedagogiem Ievai Aizupei un Andžejam Rancevičam, paldies skolotājam Kristeram Dzenim un dežūrskolotājai Baibai Fridrihsonei.

Paldies 3.R kursam par dekorāciju veidošanu!

Skolas administrācija saka paldies visiem, kuri palīdzēja organizēt Valsts svētku pasākumu un piedalījās tajā. Svētkus mēs varam radīt tikai visi kopā.