Informācija par nomas objektu:

Adrese – Tomsona iela 3/5, Rīga (būves kadastra apzīmējums – 01000240148001)
Telpas platība – 245 m2 (aktu zāle)
Maksimālais nomas termiņš – līdz 2018. gada 31. decembrim.
5. stāvs (5 stāvu ēka)
Nosacītā nomas maksa par stundu – EUR 7,11 (septiņi euro, 11 centi)
Lietošanas mērķis –kultūras, izglītības, sporta funkciju nodrošināšanai.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas objekts tiek iznomāts svētdienās no plkst. 11:00-14:00.

Citi iznomāšanas nosacījumi
Pretendentu pieteikumi tiks izskatīti, ja tiks saņemti skolā līdz 2016. gada 19. decembra plkst.14.00.

Informācija par pieteikšanos telpu nomai
Pieteikties Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas kancelejā (2.stāvs),

Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013.
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Aivars Zelčs
mob.27038968
aivars.zelcs@rtpv.edu.lv