Eiropas profesionālo prasmju nedēļa “Atrodi savu talantu!”

Eiropas profesionālo prasmju nedēļā “Atrodi savu talantu!” piedalās arī mūsu skola!

Aicināti skolas izglītojamie, viesi no citām skolām (8.,9. klase un 11.,12. klase), darba devēji, vecāki un citi interesenti.

25.01.2017. “Izejam ārpus rāmjiem!”

plkst. 11.00 – 1.daļa – 4. kursa viena produkta triju reklāmu prezentācija un analīze.

plkst.  14.00 – 2.daļa – Radošā darbnīca visiem interesentiem – reklāmas veidošana papīra formātā, kā arī reklāmas veidošana un teksta noformēšana datorprogrammā.

26.01.2017. “Izejam ārpus rāmjiem!”

plkst. 11.00 – 1.daļa – 4. kursa viena produkta triju reklāmu prezentācija un analīze.

plkst.  14.00 – 2.daļa – Radošā darbnīca visiem interesentiem – reklāmas veidošana papīra formātā, kā arī reklāmas veidošana un teksta noformēšana datorprogrammā.

 

Gaidīsim TEVI!

http://rtpv.edu.lv/kontakti/