Uzsākts projekts “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”

Ziemelosa

 

18. janvārī noritēja RTPV realizētā projekta “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!” pirmā plānotā aktivitāte. RTPV projekta komanda: izglītojamās Sabīne, Evija, Anna, Krista un Laura kopā ar pedagoģi Mārīti un projektu vadītāju Ievu, devās uz Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību „Ziemeļi”, lai klātienē iepazītos ar centru, tā iemītniekiem, viņu sadzīvi un interesēm, kā arī iepazīstinātu klātienē ar sevi, savu skolu.

Vispirms RTPV komanda stādījās priekšā, katrs dalībnieks pastāstot arī par savu statusu skolā – savu apgūstamo profesiju vai ieņemamo amatu. Tā kā klausītāji bija dažādu vecumu, no 8 līdz 15 gadus veci, tad komandas dalībnieki savu stāstāmo veidoja tā, lai saprastu arī paši mazākie Bērnu un jauniešu centra iemītnieki. Tika pastāstīta arī visa projekta būtība un norise, tas, cik reizes notiks tikšanās un kur, kas tieši tiks darīts nākamajā tikšanās reizē skolas telpās. Lai informācija neaizmirstos, projekta meitenes bija sagatavojušas un pasniedza centra “Ziemeļi” iemītniekiem un personālam domātu plakātu – ielūgumu ierasties RTPV uz projekta 2.tikšanos.

Tālāk bija priekšnesums – pasakas “Vecīša cimdiņš” uzvedums, kur pasaku tēlos iejutās RTPV komandas dalībnieki. Pasaka bija pārveidota tā, lai uzsvērtu un vairākas reizes atkārtotu to izglītības programmu nosaukumus, kuras var apgūt RTPV, tādējādi veicinot nosaukumu iegulšanu arī mazāko klausītāju atmiņā. Pēc tam visi kopīgi izspēlēja iepazīšanos un tuvināšanos veicinošu spēli “Kamolītis”.

Noslēgumā projekta komandai bija iespēja apskatīt vienu no centrā esošajiem dzīvokļiem, kurā bērni mitinās.

Projektu “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”, kurš tika apstiprināts skolēnu projektu konkursa “Saliedēti dažādībā” rezultātā, realizē Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ar mērķi veicināt skolu jaunatnes tiesisko izglītošanu, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību pilsoniskas un saliedētas sabiedrības veidošanā Latvijā. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros (2017. gada 17. janvāra finansēšanas līgums Nr. DIKS-17-140-lī).