“Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”

22. februārī noritēja Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas (RTPV) realizētā projekta “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!” otrā plānotā aktivitāte.

Šoreiz tikšanās notika RTPV telpās, projekta komandai un tās palīgiem uzņemot Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības „Ziemeļi” pārstāvjus, lai iepazīstinātu ar divām skolā apgūstamajām profesijām – loģistikas darbinieks un reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks.

Trešdien aiz loga varēja vērot puteni, kas vēlā pēcpusdienā izvērtās spēcīgā dabas stihijā. Skarbie laika apstākļi tomēr nespēja nobiedēt projekta dalībniekus un norunātajā laikā bērni no “Ziemeļiem” kopā ar audzinātājām ieradās skolā, kur tos sagaidīja RTPV izglītojamie.  Ne visi dalībnieki bija pazīstami ar projekta komandas meitenēm un meiteņu izvēlētajām profesijām pirmajā tikšanās reizē janvārī struktūrvienības “Ziemeļi” telpās, bija arī jaunpienācēji, tādēļ tikšanās tika iesākta ar atkārtotu iepazīšanos – tika rādīti video sižeti par RTPV, par skolā apgūstamajām izglītības programmām, par skolas dzīvi un skolā notiekošajiem pasākumiem. Ar atraktīvas video tūres palīdzību bija iespēja iepazīt skolas ēku.

Pēc tam, sadalot bērnus divās grupās, varēja ķerties pie dažādu uzdevumu veikšanas, lai ar to palīdzību izprastu skolā apgūstamās profesijas. Projekta komanda šajā tikšanās reizē izvēlējās viesus iepazīstināt ar divām jomām – loģistiku un reklāmu. Mazo viesu un viešņu vecums bija no 9 līdz 12 gadiem, kopā 12 bērni. Veicamie uzdevumi bija atbilstoši pielāgoti bērnu vecumam.

Pirmā grupa sāka ar prezentācijas “Ko nozīmē loģistika” noskatīšanos, pēc kuras saņēma uzdevumu izveidot loģistikas spēli, kurā attēlota preču virzība no izcelsmes vietas pie patērētāja. Savu spēles ideju varēja realizēt zīmējot, līmējot, izgriežot no krāsaina papīra ar šķērēm, veidojot kolāžas no žurnālu tekstiem un bildēm.

Otrā grupa devās uz datorklasi, kur noskatījās prezentāciju “Iepazīsties – logo!”, saņēma logotipu paraugus drukātā veidā un uzdevumu – izveidot datorprogrammā MS Paint tādus pašus logo, kādi redzami izdalītajos paraugos. Kad abu grupu bērni, protams, ar audzinātāju un projekta komandas atbalstu, veiksmīgi ar uzdevumiem bija tikuši galā, grupas mainījās vietām – pirmā grupiņa devās veidot datorprogrammā logo, savukārt otrā grupa zīmēja, līmēja, grieza un krāsoja uz nebēdu, lai taptu viņu iemīļotu lietu un nodarbju reklāmas.

Noslēgumā tapa norunāts martā tikties atkal, lai turpinātu izzināt citas skolā apgūstamās jomas.

Projektu “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”, kurš tika apstiprināts skolēnu projektu konkursa “Saliedēti dažādībā” rezultātā, realizē Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ar mērķi veicināt skolu jaunatnes tiesisko izglītošanu, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību pilsoniskas un saliedētas sabiedrības veidošanā Latvijā. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros (2017.gada 17.janvāra finansēšanas līgums Nr. DIKS-17-140-lī).

Informāciju sagatavoja Ieva Eglīte, RTPV projektu vadītāja, projekti@rtpv.edu.lv