“Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”

E-skola.lv – Veiksmīgi rit projekts “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!” 22. martā noritēja Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas (turpmāk tekstā – RTPV) realizētā projekta “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!” aktivitāte kopā ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības „Ziemeļi” bērniem. Šoreiz bērniem tika dots ieskats, ar ko nodarbojas skolas jaunieši, kuri apgūst kvalifikācijas […]

Atvērto durvju diena

Š. g. 14. martā plkst. 12.00 visi interesenti ir laipni aicināti apmeklēt Skolas atvērto durvju dienas. Interesentiem būs iespēja uzzināt visu par skolā apgūstamajām izglītības programmām.

Eiropas profesionālo prasmju nedēļā “Atrodi savu talantu!”

Eiropas profesionālo prasmju nedēļā “Atrodi savu talantu!” piedalās arī mūsu skola. Aicināti skolas izglītojamie, viesi no citām skolām (8.,9. klase un 11.,12. klase), darba devēji, vecāki un citi interesenti. 07.03.2017. plkst. 11.00 līdz 13.00 “Galda klājumi” – Tematiskā banketa galda klājuma fragments, skate, vērtēšana, apbalvošana. 08.03.2017. plkst. 14:00 “Maršruta veidošana” – Izmantojot karti un adrešu datu bāzi, […]

Karnevāla diena krīzes centrā “Māras centrs”

Šī gada 25. februārī norisinājās pasākums “Karnevāls” bērniem. Pasākumā piedalījās Māras centra bērni un Māras centra draugi. Karnevāla organizēšanā un īstenošanā piedalījās arī brīvprātīgie no RTPV, kas izveidoja komandu, lai viss norisinātos pēc plāna. Karnevāls bija izdevies un lielisks. Bērni bija atsaucīgi un gan mazie, gan lielie ieguva savu draugu ar ko pavadīt šo dienu […]

Valentīna dienas balle 2017

Š.g. 16.februārī skolā norisinājās Valentīna dienas balle “100 g Mīlestības”. Balles sākumā skolas audzēkņi dejoja pirmo balles deju, ko sagatavoja deju skolotāja Ieva Aizupe. Visa vakara garumā skanēja dažāda veida mūzika, tika spēlētas spēles, dziedāja un dejoja audzēkņi no mūsu pašu skolas, kā arī bija iespēja apmeklēt foto stūrīti, kur tika uzņemtas lieliskas bildes. Pēc […]