No 30.03.2017. jauns stundu saraksts. Stundu sarakstu skatīt e- žurnālā Mykoob.