Noslēdzies Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas realizētais projekts “Dzīvo vesels!”

Noslēdzies Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas(turpmāk tekstā-RTPV) realizētais projekts “Dzīvo vesels!”

2017.gada 3.aprīlī noslēdzies jautriem piedzīvojumiem, smiekliem un prieka asarām pārpilns projekts “Dzīvo vesels!”. Realizētais projekts ir viens no pieciem skolēnu projektu konkursa “Saliedēti dažādībā”, kuru organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, uzvarētājiem.

Projekta ‘’Dzīvo vesels!’’ darbības ietvaros tika izveidota sadarbība ar “Māras centra” iemītniekiem-sievietēm un bērniem, kuri ģimenē cietuši no vardarbības. Projekta mērķis bija sniegt morālu, sociālu, psiholoģisku un fizisku atbalstu dažādām sociālajām grupām, palīdzēt tām integrēties sabiedrībā. Parādīt to, ka ikdiena var būt arī savādāka- piepildīta ar veselīgām aktivitātēm, nodarbēm, kā arī iespēju iegūt labus un uzticamus draugus. Izmainīt ikdienas vidi, piedalīties aktivitātēs, kas ļaus krīzes centra iemītniekiem un RTPV audzēkņiem, kā arī pedagogiem pasmaidīt, kļūt atvērtākiem, radošākiem un iegūt praktiskas iemaņas, kas noderēs turpmākajā dzīvē. Projekta laikā RTPV audzēkņi palīdzēja pārliecināties, ka ir svarīgi iekļauties Latvijas sabiedrībā un pierādīja, ka būt atšķirīgam nenozīmē būt nevajadzīgam. Projekta norises dienā RTPV audzēkņi un skolotājs Kristers Dzenis sagaidīja “Māras centra” dalībniekus un organizēja dienu dažādās “darba stacijās”, piemēram, “Darini vesels!”, “Smejies vesels!”, “Sporto vesels!”, “Runā vesels!”, “Iekļaujies vesels!”.

Projekts “Dzīvo vesels!” tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros (2017. gada 17. janvāra finansēšanas līgums Nr. DIKS-17-140-lī).

Informāciju sagatavoja Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības pedagogs Kristers Dzenis