Noslēdzies Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas realizētais projekts ”Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”

Veiksmīgi, ar pozitīvām emocijām un labi padarīta darba sajūtu, ir noslēdzies Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas (RTPV) realizētais projekts “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”, kura realizēšanas laiks bija no 2017.gada 5. janvāra līdz 13. aprīlim.

Realizētais projekts ir viens no pieciem skolēnu projektu konkursa “Saliedēti dažādībā”, kuru organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, uzvarētājiem.

RTPV projekts paredzēja jauniešu brīvprātīgo darbu ar bez vecāku gādības palikušajiem Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības “Ziemeļi” iemītniekiem, iepazīstinot bērnus ar skolā apgūstamajām profesijām. Projekta mērķis bija RPBJC bērniem vecumā no 6 līdz 15 gadiem palīdzēt apzināties savas spējas, varēšanu, intereses un tās tālākās attīstības iespējas, kuras atbalsta un sniedz mācību iestāde. Rotaļīgi, veicot nelielus praktiskus uzdevumus, bērni guva tālākajā dzīvē noderīgas iemaņas, vienlaicīgi rodot ieskatu arī tajās profesijās, kuras iespējams apgūt RTPV.

Visas iecerētās aktivitātes tika saplānotas četrām tikšanās reizēm, kuru laikā iesaistītie dalībnieki savstarpēji sadraudzējās. Aktivitātes realizēja projekta komanda – izglītojamās Sabīne, Anna, Evija Aija, Krista un Laura, viņām palīdzēja skolasbiedri, pedagoģe Mārīte, projektu vadītāja Ieva, bet to visu nofilmēja Ričards. Projekta komandu veido gudras, aktīvas un atraktīvas dažādu kursu un dažādu apgūstamo specialitāšu jaunietes: topošā komercdarbiniece, restorānu pakalpojumu speciāliste, loģistikas darbiniece un topošās reklāmas pakalpojumu komercdarbinieces. Jaunietes vēlējās dalīties ar savām zināšanām, prasmēm, iemaņām un savu sirds siltumu, ieguldot to bērnu, mūsu kopīgās sabiedrības locekļu, attīstībā. Projekta aktivitātes deva dalībniekiem iespēju izmēģināt vairākas profesijas, gūt priekšstatu par tām, apjaust savas spējas un ieinteresētību konkrētas profesijas apguvē.

Ar restorāna pakalpojumu specialitāti bērni iepazinās praktiski pagatavojot un noformējot ēdienu, iemācoties dažādos veidos salocīt salvetes un uzklājot un noformējot galdu. Pēc stāstījuma par loģistikas darbinieka profesiju, bērni izveidoja vairākas loģistikas spēles ar preču piegāžu maršrutu attēlojumu. Kopā ar topošajām reklāmas darbiniecēm bērni veidoja apsveikumus zīmējot un līmējot, izveidoja sava hobija vai iecienītākās preces reklāmas plakātu, kā arī iemācījās attēlot datorprogrammā MS Paint dažādu zināmu uzņēmumu logo. Jēdzienu “komercdarbinieks” labāk izprast palīdzēja prezentācija par profesijas piedāvātajām iespējām, sava CV izveidošana un uzdevumi runas un stājas izkopšanai.

Pēc projekta noslēguma tikšanās saņemtā atsauksme no Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības “Ziemeļi” sociālās darbinieces Sarmītes Šīres parāda projekta lietderību un līdzīgu projektu nepieciešamību arī nākotnē: “Paldies par iespēju mūsu bērniem iegūt jaunas zināšanas, prasmes, iegūt jaunus draugus. Šajā projektā bērni savstarpēji saliedējās, veidojas komandas iedīgļi. Tas ir vērojams mājās, visiem satiekoties pagalmā. Ir paplašinājies viņu pasaules redzējums, kāda ir vide ārpus bērnu nama. Tas ir pozitīvi, jo mums viņi jāsagatavo patstāvīgai dzīvei.”

Projekts “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!” tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros (2017.gada 17.janvāra finansēšanas līgums Nr. DIKS-17-140-lī).

Informāciju sagatavoja RTPV mācību projektu vadītāja Ieva Eglīte.