RTPV jauniešu vizīte Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā

Sestdien 13.maijā pieci mūsu jaunieši – Evija Aija Bebre (4.L kurss), Karīna Sergejeva (1.D kurss), Maija Armanda Bunkovska (1.D kurss), Agnese Una Zelča (1.R kurss) un Ričards Liepiņš (1.R kurss) kopā ar skolotāju Tatjanu Džugleju devās uz Rīgas Valsts vācu ģimnāziju, lai piedalītos Nevalstisko organizāciju informācijas dienā „TAVAS IESPĒJAS – JAUNIEŠU NVO” un palīdzētu Latvijas Samāriešu Apvienībai (LSA) vadīt darba stacijas, kurās varēja iepazīties ar LSA darbības virzieniem. Mūsu jauniešiem bija arī lieliska iespēja nokļūt citā vidē un pakomunicēt ar ģimnāzijas skolēniem.

Skolotāja Tatjana par pasākumu: Mūsu jaunieši aktīvi iesaistījās LSA organizēto staciju vadīšanā, katrai meitenei bija savs uzdevums, savukārt Ričards apzinīgi pildīja fotogrāfa pienākumus. Tas ir tik jauki, ka mums ir tādi atsaucīgi jaunieši, kas ir gatavi iesaistīties brīvprātīgā darbā un palīdzēt citiem cilvēkiem!

Evija Aija saka: Bija patīkami redzēt atsaucību par dažādām aktivitātēm gan no mūsu skolas brīvprātīgajiem audzēkņiem, gan no vācu ģimnāzijas skolēnu puses.

Agneses Unas viedoklis: Pasākums bija lielisks! Jaunieši pozitīvi un ieinteresēti! Var redzēt, ka skolā valda saliedētība un cieņa vienam pret otru. Katra stacija ļoti daudz pastāstīja jauniešiem par “Samāriešu” kustību, tās darbību un interešu loku. Manuprāt, ieinteresējām vairākus jauniešus. Kopumā gan mēs, gan RVVĢ audzēkņi guvām pozitīvas emocijas un ieskatus “Samāriešu” darbībā! Viens otru papildinājām un izbaudījām kopā būšanu! Staciju galvenais mērķis ir, lai jaunieši izprot un ciena cilvēkus, kuriem ir grūtības. Mēs paši varam palīdzēt viens otram! Labi darbi veido labus cilvēkus! Palīdzēsim apkārtējiem!

Maija Armanda saka: Man bija prieks darboties NVO, kur prezentējām LSA darbības ideju. Konkrēti manā stacijā bija mini golfa spēle, kuras mērķis bija skolēniem izsprast ar kādiem sarežģījumiem saskaras gados vecāki cilvēki ar dažādām veselības problēmām. Šī noteikti bija laba pieredze man.

1

 

 

 

 

 

 

 

Mūsu skolas prezentācija par sadarbību ar LSA

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunieši iejūtas senioru ādā.

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Izprotam, kā ikdienā sadarboties ar maziem bērniem.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Bulmane no LSA sarunājas ar ģimnāzijas jauniešiem.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsu skolas komanda kopā ar ģimnāzijas audzēkņiem.

9

Apmierināti ar padarīto darbu.