Zinību diena

Svinīgais pirmās skolas dienas pasākums

3. septembrī plkst. 10.00

aktu zālē (5. stāvā)

un auditorijās pēc saraksta.

 

Kurss Auditorija Audzinātājs/pedagogs
1. F kurss

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Aktu zāle Bibliotēka

(3. stāvs)

Sandra Važa
1. K kurss

Klientu apkalpošanas speciālists

Aktu zāle 21. auditorija

(5. stāvs)

Daina Verečinska
1. L kurss

Loģistikas darbinieks

Aktu zāle 18. auditorija

(3. stāvs)

Lauris Ribaks
1. R kurss

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Aktu zāle 16. auditorija

(4. stāvs)

Guna Krišāne-Kalvāne
1. V kurss

Viesmīlis

Aktu zāle 3. auditorija

(2. stāvs)

Iveta Dūmiņa
2. D kurss Aktu zāle 5. auditorija Tatjana Džugleja
2. E kurss 16. auditorija Daiga Konrāde
2. K kurss 11. auditorija Ira Mekšūna
2. L kurss 20. auditorija Diāna Liepa
2. R kurss 9. auditorija Taņa Ločmele
2. S kurss Aktu zāle 2. auditorija Anita Upmine
3. D kurss 7. auditorija Vija Valtere
3. L kurss 4. auditorija Diāna Vārpa
3. P kurss 18. A auditorija Baiba Fridrihsone
3. R kurss Aktu zāle 14. auditorija Daina Kaparkalēja
3. S kurss Aktu zāle 2. auditorija Anita Upmine
4. D kurss Aktu zāle 15. auditorija Kristers Dzenis
4. G kurss Aktu zāle 17. auditorija Zoja Petročenko
4. L

4. S

LG5

LG6

1. auditorija

3. auditorija

3. A auditorija

12. auditorija

Maruta Gailāne

Iveta Dūmiņa

Madara Onužāne-Saliņa

Alisa Lāce