Zinību diena 1. septembrī

Zinību diena

 

Kurss Auditorija Audzinātājs/pedagogs
1. D kurss

Komercdarbinieks

Aktu zāle 5. auditorija

(2. stāvs)

Tatjana Džugleja
1. L kurss

Loģistikas darbinieks

Aktu zāle 20. auditorija

(5. stāvs)

Diāna Liepa
1. K kurss

Klientu apkalpošanas speciālists

Aktu zāle 11. auditorija

(3. stāvs)

Ira Mekšūna
1. E kurss

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Aktu zāle 16. auditorija

(4. stāvs)

Daiga Konrāde
1. R kurss

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Aktu zāle 6. auditorija

(2. stāvs)

Taņa Ločmele
1. S kurss

Restorānu pakalpojumu speciālists

Aktu zāle 2. auditorija

(1. stāvs)

Anita Upmine
2. S kurss Aktu zāle 2. auditorija Anita Upmine
2. P kurss 18. a auditorija Baiba Fridrihsone
2. D kurss 7. auditorija Dita Augule
2. L kurss 4. a auditorija Diāna Vārpa
2. R kurss 14. auditorija Daina Kaparkalēja
3. G kurss Aktu zāle 17. auditorija Zoja Petročenko
3. L kurss 1. auditorija Maruta Gailāne
3. S kurss 9. auditorija Nadežda Markina
3. D kurss 15. auditorija Kristers Dzenis
4. D kurss Aktu zāle 10. auditorija Benita Stefena
4. L kurss Aktu zāle 8. auditorija Jānis Aizvakars
4. R kurss Aktu zāle 17. auditorija Zoja Petročenko
4. P kurss Aktu zāle 3. auditorija Iveta Dūmiņa
LG4

(ESF kurss-

Loģistikas darbinieks)

1. auditorija Maruta Gailāne