Apsveicu Skolotāju dienā!

Ik skolotājs ir burvis, Jo sirdis atslēgt māk, Lai tajās labestība Un mīlestība nāk. Ik skolotājs ir burvis Un eņģelis mazliet, Jo, zināšanas sējot, Caur gadsimtiem spēj iet!                     ( M. Bārbele)   Apsveicu Skolotāju dienā!  Lai neapsīkst darba prieks, laba veselība un zinātkāri audzēkņi!     Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas direktore […]

27. septembrī SKANSTES APKAIMES SVĒTKI

Skanstes apkaimes uzņēmumi, izglītības un kultūras iestādes vienosies kopīgos svētkos jau š.g. 27.septembrī. Aizraujošas aktivitātes par drošību kopā ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), iespēja izaicināt FS Metta futbolistus, Street Warriors šovprogramma, improvizatoru uznāciens un pašmāju mūziķi- tā ir tikai maza daļa no Skanstes apkaimes svētku pasākuma, kurš apmeklētājiem bez ieejas maksas būs atvērts […]

AUDZINĀŠANAS PASĀKUMU DARBA PLĀNS SEPTEMBRIM

Nr. p.k. Pasākums Datums, laiks Kas piedalās Vieta Atbildīgie 1. Zinību diena. 01.09. 1. kursi – 1000 Aktu zāle M. Gerharde, kursu audzinātāji 4. kursi – 1000 2., 3. kursi – 1000 Auditorijās pēc stundu saraksta 2. Audzinātāja stunda par skolas iekšējās kārtības noteikumiem un citām instrukcijām. 01.09. plkst. 1100 1.,4.kursi Auditorijās pēc stundu saraksta […]

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001)

  Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001). Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās […]

Uzņemšana ES fondu projektu ietvaros

  Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola uzņem: jauniešus vecumā no 17-29 gadiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu; un nodarbinātos jauniešus vecumā no 17-24 gadiem.   Izglītības programma Kvalifikācija Mācību ilgums Iepriekšējā izglītība Pasta pakalpojumi Pasta operators 1 gads 12. klases Telemehānika un loģistika Loģistikas darbinieks 1,5 gadi 12. klases Komerczinības Komercdarbinieks 1,5 gadi 12. klases […]