Uzņemšana ES fondu projektu ietvaros

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola uzņem:

  • jauniešus vecumā no 17-29 gadiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu;
  • un nodarbinātos jauniešus vecumā no 17-24 gadiem.

 

Izglītības programma Kvalifikācija Mācību ilgums Iepriekšējā izglītība
Pasta pakalpojumi Pasta operators 1 gads 12. klases
Telemehānika un loģistika Loģistikas darbinieks 1,5 gadi 12. klases
Komerczinības Komercdarbinieks 1,5 gadi 12. klases
Restorānu pakalpojumi Restorānu pakalpojumu speciālists 1,5 gadi 12. klases

 

Mācības bez maksas.

Stipendija 70-115 EUR mēnesī.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (skolas veidlapa);
  • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai;
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālus);
  • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u);
  • 2 fotokartītes (3×4 cm);
  • pases vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu).

 

Dokumentus pieņemam Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolā, Tomsona ielā 3/5, Rīgā, kancelejā, 2. stāvā.

Tālrunis uzziņām: 20011299; 67371528.