AUDZINĀŠANAS PASĀKUMU DARBA PLĀNS SEPTEMBRIM

index

Nr. p.k. Pasākums Datums, laiks Kas piedalās Vieta Atbildīgie
1. Zinību diena. 01.09. 1. kursi – 1000 Aktu zāle M. Gerharde,

kursu audzinātāji

4. kursi – 1000
2., 3. kursi – 1000 Auditorijās pēc stundu saraksta
2. Audzinātāja stunda par skolas iekšējās kārtības noteikumiem un citām instrukcijām. 01.09.

plkst. 1100

1.,4.kursi Auditorijās pēc stundu saraksta M. Gerharde, kursu audzinātāji
3. Audzinātāja stunda par skolas iekšējās kārtības noteikumiem un citām instrukcijām. 05.09.

plkst. 1200

Visi kursi Auditorijās pēc stundu saraksta M. Gerharde, kursu audzinātāji
4. Audzinātāja stunda.

Organizatoriskie jautājumi

LG4kursam.

01.09.

plkst.1100

Izglītojamie 1.auditorija M.Gailāne
5. Skolas pašpārvaldes sapulce. 13.09.

plkst. 1525

Izglītojamie 3.a auditorija M.Gerharde

S.Bērziņa

6. Sporta diena 1.kursiem. (nolikums) 12.09.

plkst.12. 00

1. kursi Sporta komplekss

„Laimīte”

L. Haritonovs,

Kursu audzinātāji

7. Karjeras izglītības diena. (nolikums) 12.09.

plkst.1200.

2.;3.4. kursi Rīga M.Gerharde

kursu audzinātāji

8 Plakātu konkurss par karjeras izglītības dienu. 15.09-22.09. 2.;3.4. kursi 2.stāva gaitenis Kursa audzinātāji
9. Pašpārvaldes sanāksme. 13.09.

plkst.1530

Izglītojamie 3.A auditorija S.Bērziņa
10. Fotografēšanās ar foto kompāniju „Mārīte”. Skolas kopbilde. 19.09.

Plkst.955

Visi kursi, pedagogi Ārā skolas priekšā M. Gerharde

 

11. Gatavošanās Skolotāju dienai. Visu mēnesi 2.;3.;4. kursi Aktu zālē M.Gerharde

S.Bērziņa

12. Skanstes apkaimes svētki 27.09

No plkst.1200

Izglītojamie pedagogi Hanzas vidusskolas teritorija M.Gerharde
13. Skolotāju diena.  

29.09.

 

Izglītojamie

pedagogi

Skola M .Gerharde

S.Bērziņa

14.  Jauniešu tautisko deju kolektīva ”Trejdeviņi” mēģinājumi. Trešdienās

plkst. 1530

Izglītojamie Aktu zāle I.Aizupe
14. Kursu audzinātāju informatīvā sanāksme. Divas reizes mēnesī Kursu audzinātāji 3. A auditorija M.Gerharde