Audzināšanas pasākumu plāns OKTOBRIM

Nr. p.k. Pasākums Datums, laiks Kas piedalās Vieta Atbildīgie
1.        Skolotāju diena. 01.10. Pedagogi, izglītojamie LATVIJA M. Gerharde, kursu audzinātāji
2.        Audzinātāja stunda pēc audzinātāja darba plāna. 04.10

plkst. 1400

Visi kursi Auditorijās pēc stundu saraksta Kursu

audzinātāji

3.        Audzinātāja stunda.

Ideju banka “Mans labais darbs Latvijas simtgadei”.

10.10.

plkst. 1400

Visi kursi Auditorijās pēc stundu saraksta Kursu

audzinātāji

4.        Gatavošanās zelta talantu konkursam. Visu

mēnesi

Izglītojamie Skola Kursu audzinātāji
5.        Labo darbu nedēļa.

Atbalstīsim Juglas dzīvnieku patversmi Rīgā.

16.10. – 22.10.

Pēc stundām

Visi kursi Skola M. Gerharde

K. Kārkliņa

Kursa audzinātāji

6.        Pirmo kursu iesvētības „Rūdīti,  Erudīti”. Tēma -Latvijai 100. 17.10.

plkst.14.00

Visi 1. kursi Skola M. Gailāne

1.kursu audzinātāji

7.        Izglītojošs seminārs “Saki NĒ naida runai” vada Latvijas cilvēktiesību centrs. 17.10

plkst.900

Izglītojamie 15.auditorija M. Gerharde
8.        Konkurss PROFS 2017.  1.kārta. 19.10.

 

3. D kurss Rīgā K. Dzenis
9.        IZLAIDUMS. 24.10.

plkst.1415

LG3 un AC3 kursi Aktu zāle M. Gerharde

I. Gūtmane

10.    RTPV “Zelta talanti 2017”. 31.10.

plkst.1400

Visi kursi Aktu zālē M. Gerharde,

Kursu audzinātāji

11.    1.kursu vecāku sapulce. 31.10.

plkst.1800

Vecāki, audzinātāji,    administrācija Aktu zālē, auditorijās pēc saraksta M. Gerharde

1.kursu audzinātāji

12.    Izglītojamo pašpārvaldes sanāksme. Divas reizes mēnesī Izglītojamie 3. A auditorija S. Bērziņa
11. Jauniešu kora „Vēja spārniem” mēģinājumi. Trešdienās

pl. 15 45, Cetutrdienās

pl. 15 30

Izglītojamie 20.auditorija

Aktu zāle

J. Liepiņš
 12. Jauniešu tautisko deju kolektīva “Trejdeviņi” mēģinājumi. ,

Trešdienās

pl. 15 40

 

Izglītojamie Aktu zāle

 

I. Aizupe
 13. Informatīvā sanāksme kursu audzinātājiem. Divas reizes mēnesī Kursu audzinātāji 3. A auditorija M. Gerharde