Seminārs “SAKI NĒ NAIDA RUNAI”

 

Š.g. 17. oktobrī mūsu skolā norisinājās seminārs “SAKI NĒ NAIDA RUNAI”, kuru vadīja cilvēki no Latvijas Cilvēktiesību centra un no biedrības “Līdzdalības platforma”.

Semināra laikā varēja uzzināt par verbālo vardarbību sociālajos tīklos un reālajā dzīvē. Izglītojamie ieguva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas. Tika pildīti dažādi uzdevumi, lai izprastu naida veidus un tā sekas, kā arī, kur mūsdienās var sastapt šo naida runu.

Audzēkņi aktīvi piedalījās sagatavotajās aktivitātēs un ar prieku klausījās stāstītajā, jo viss bija ļoti interesanti un noderīgi.

Seminārā piedalījās 31 izglītojamais.