31. oktobrī aicinām 1. kursu izglītojamo vecākus uz sapulci

2017. gada 31. oktobrī plkst. 18:00

1.kursu vecāku sapulce

Aktu zālē (5. stāvā)