Ar sabiedrības integrācijas projektu “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!” – uz Franciju

ienam no skolēnu projektu konkursa “Saliedēti dažādībā”, ko organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, finālistiem – Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas projektam “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”, ir turpinājums. Vairāk kā 150 pieteikumu konkurencē dotā projekta pieteikums bija starp tiem 30, kas ir spējuši ieinteresēt atlases komisiju un iegūt uzaicinājumu dalībai starptautiskā forumā.

Tādēļ divas Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pārstāves – 4.R kursa izglītojamā Krista Dēvita un RTPV absolvente Evija Bebre, četras dienas, no 25. līdz 28.oktobrim, uzturējās Francijas pilsētā Nantes, lai piedalītosThe Nantes Creative Generations” forumā, apmainoties projektu realizēšanas pieredzē ar citiem jauniešiem no visas Eiropas.

No 30 akceptētajiem projektiem, kuru realizētāji piedalās pasākumā, 9 ir no Francijas, bet 21 projekta dalībnieks pārstāv kādu citu valsti. Tās ir: Latvija, Grieķija, Ungārija, Turcija, Apvienotā Karaliste, Armēnija, Itālija, Vācija, Polija, Baltkrievija, Īrija, Ukraina, Rumānija, Albānija, Melnkalne, Horvātija, Gruzija. Visus forumā pārstāvētos projektus vieno kopīgs mērķis  – integrācija jeb, foruna organizatoru vārdiem izsakoties, stiprināt jēdzienu “dzīvot kopā” (no angļu “living together”).

Kas foruma organizatorus piesaistīja tieši šim projektam? Projekta unikalitāte slēpās 5 aspektu kopumā, ko bija izdevies apvienot vienkopus un iespēju robežās pat mēģināts risināt. Katrs no šiem aspektiem dotajā brīdī ir ļoti aktuāls ne tikai vietējā un reģionālā, bet arī starptautiskā līmenī. Tie ir:

1) bez vecāku gādības palikušu bērnu iekļaušana sabiedrībā;

2) cittautiešu integrācija;

3) bērnu un jauniešu karjeras izvēles atbalsta pasākumi, kas īpaši aktuāli lielā jauniešu bezdarba dēļ un lielā mācības priekšlaicīgi pametušo izglītojamo dēļ;

4) pamatiemaņu sniegšana veiksmīgākai adaptācijai dzīvei patstāvīgi;

5) skolas vārda popularizēšana un prestiža celšana, kas aktuāla mazo skolu slēgšanas un apvienošanas dēļ.

Tādējādi forumā RTPV pārstāves  prezentēja pašu idejas un paveikto projektā “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju”, nododot labās prakses piemēru projektu realizēšanā un rādot, kā nebaidīties iesaistīties  sabiedrībā sasāpējušu jautājumu risināšanā pat tad, ja veicamās darbības šķiet kā piliens jūrā. Vērtējot mūsu valsts mērogus uz pasaules fona, top skaidrs, ka arī pāris iepriecinātas mazas dvēselītes, kas saņēmušas projekta meiteņu sirds siltumu un padomu tālākai ievirzei dzīvē, ir tik būtiskas mūsu mazajai valstij un sabiedrībai. Ne velti projekta moto skanēja: “Domā labu, dari labu, saņem labu!”

Vēl meitenes šo četru dienu laikā forumā ciešāk iepazinās ar citiem dalībniekiem un viņu pārstāvētajiem projektiem, darbojās grupās, veicot radošus uzdevumus, pētot un apgūstot finansējuma un partnerību tīklus, kā arī sadarbības iespējas. Organizatori bija parūpējušies par tiešajām radio translācijām no foruma norises vietas, par kultūras programmu un pilsētas apskates ekskursiju, kā arī izmitināšanu un ēdināšanu.

Ceram, ka atgriežoties abām būs daudz jaunu, radošu ideju!

Vairāk par forumu var uzzināt šeit: http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/forum-2017/

 

 

Par projektu

No 2017. gada janvāra sākuma līdz aprīļa vidum Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola sadarbībā ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību „Ziemeļi” realizēja projektu “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”. Projekta četru tikšanos laikā bērni tika iepazīstināti ar skolā apgūstamajām profesijām ne tikai teorētiski, bet arī praktiski – bērni cepa keksus, klāja galdus, locīja salvetes, sastādīja CV, zīmēja loģistikas maršrutus precēm, zīmēja uzņēmumu logo datorprogrammā Paint, veidoja apsveikumus un reklāmas plakātus.  Projekta aktivitātes deva dalībniekiem iespēju izmēģināt vairākas profesijas, gūt priekšstatu par tām, apjaust savas spējas un ieinteresētību konkrētas profesijas apguvē. Praktiski darbojoties, dalībnieki guva konkrētas, ikdienā noderīgas prasmes un iemaņas.

 

Projekts tika līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja RTPV mācību projektu vadītāja Ieva Eglīte.