AUDZINĀŠANAS PASĀKUMU DARBA PLĀNS NOVEMBRIM – PATRIOTU MĒNESIM

 

Nr. p.k. Pasākums Datums, laiks Kas piedalās Vieta Atbildīgie
1.         Konkurss auditoriju durvju noformējumam valsts svētkiem “Latvija, Tu esi mana Latvija”.

(Sekot nolikumam).

01.11.-30.11.

Visu mēnesi

Kurss kopā ar audzinātāju Skola M.Gerharde

Kursu audzinātāji

2.         Visu kursu un skolotāju fotografēšanās ar foto kompāniju „Mārīte” (Sekot grafikam). 07.11.

no plkst. 900

 

Izglītojamie

pedagogi

Aktu zāle M.Gerharde

Kursu audzinātāji

3.         Visu kursu un skolotāju fotografēšanās ar foto kompāniju „Mārīte” (Sekot grafikam). 08.11.

no plkst. 900

 

Izglītojamie pedagogi Skola M. Gerharde,

Kursu audzinātāja

4.         Brīvprātīgais darbs. RIMI akcija – pārtikas paku vākšana RIMI veikalos. 10.11.

plkst. 1500– 2000

Izglītojamie Rīga RIMI veikali A.Fedotovska
5.         Lāčplēša diena.

Svecīšu nolikšana 11.Novembra krastmalā.

11.11.

plkst. 18.00

Izglītojamie,

pedagogi

Rīga 11.Novembra krastmala M.Gerharde

Izglītojamo pašpārvalde

6.         Dalība Samariešu apvienības organizētajā akcijā “Svinēsim visi Latvijas valsts svētkus.” Pārtikas pakas maznodrošinātām ģimenēm. 13.11.

Visu dienu

Kurss kopā ar audzinātāju Skola

(1.b auditorija)

M. Gerharde

Kursu audzinātāji

A. Fedotovska

7.         Pedagoģiskās padomes sēde „Pirmo kursu adaptācija un 2016./2017. m. g. centralizēto eksāmenu rezultāti”. 14.11.

plkst.1400

Pedagogi 3.auditorija I. Gūtmane

M. Gerharde

1. kursu audzinātāji

8. Skolas bibliotēkā izstāde veltīta Lāčplēša dienai un Valsts svētkiem. 01.11. – 30.11

 

Pedagogi

izglītojamie

Bibliotēka S.Važa
9. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums ”Latvija. Tu esi mana Latvija”. 17.11.

plkst. 1310

Visi kursi Aktu zāle M. Gerharde,

kursu audzinātāji

10. Izteiksmīgās runas konkurss „Latvijas daba”. 21.11.

plkst. 1400

1.;2. kursi Skola M. Gerharde.

B. Stefena

I. Mekšūna

11. Audzinātāja stunda “Patriotisms – savas valsts un tautas mīlestība”. Stundas plāns. 28.11.

plkst.

1400

Visi kursi Auditorijās pēc stundu saraksta Kursu audzinātāji
12. Gatavošanās Ziemassvētkiem.

Pasakas fragmenta iestudēšana.

Visu mēnesi Kurss kopā ar audzinātāju Auditorijās pēc stundu saraksta Kursu audzinātāji

Koordinators M.Gerharde

14. Izglītojamo pašpārvaldes sanāksme. Divas reizes mēnesī Izglītojamie 3. A auditorija M. Gerharde
15. Jauniešu kora „Vēja spārniem” mēģinājumi. Trešdienās

plkst. 15 40, ceturtdienās

plkst. 15 30

Izglītojamie Aktu zāle J.Liepiņš
14. Jauniešu tautisko deju kolektīva ”Trejdeviņi” mēģinājumi. Trešdienās

plkst. 15 30

Izglītojamie Aktu zāle I. Aizupe
15. Informatīvā sanāksme kursu audzinātājiem. Divas reizes mēnesī Kursu audzinātāji 3. A auditorija M. Gerharde