Audzināšanas pasākumu darba plāns DECEMBRIM – svētku mēnesim

Nr. p.k.PasākumsDatums, laiksKas piedalāsVietaAtbildīgie
1.Audzinātāja stunda par sekmēm un mācību disciplīnu.05.12.
pl. 9:00-15:30
Visi kursi
pēc grafika
Auditorijās pēc
stundu saraksta
Kursu audzinātāji
2.Gatavošanās Ziemassvētku koncertam “Pasakainie Ziemassvētki”.

06.12. – 20.12.Visi kursi Savās auditorijās Kursu audzinātāji
3.Ziemassvētku izstāde, kursa auditorijas durvju noformējums “Pasakainie Ziemassvētki”.08.12. – 09.01.Visi kursiAuditorijas durvisKursu audzinātāji, kursu vecākie
4. Audzinātāja stunda. Aptauja.12.12.
pl. 14:00
Izglītojamie pedagogiAuditorijās pēc stundu sarakstaKursu audzinātāji
5. Gatavošanās Ziemassvētku koncertam.5.12 – 19.12.
Dalībnieki Aktu zāle M. Gerharde, J. Liepiņš,
I. Aizupe
6. Aktu zāles dekorēšana Ziemassvētkiem.16.12. DežūrkurssAktu zāle Dežūrskolotājs
7. Ziemassvētku koncerta ģenerālmēģinājums.18.12.
pl.15:30
Dalībnieki Aktu zāle M. Gerharde, J. Liepiņš,
I. Aizupe
8. Ziemassvētku koncerts –
“Pasakainie Ziemassvētki”.
19.12.
pl.14:00
Visi kursi

Aktu zāleM. Gerharde, J. Liepiņš,
I. Aizupe
9. Kora “Vēja spārniem” eglīte.19.12.
pl.16:00
Kora dalībnieki 3. A auditorija J. Liepiņš
10. Pašpārvaldes 1.semestra darba izvērtējums. Ziemassvētku pēcpusdiena. 19.12.
pl.16:00
Pašpārvaldes dalībnieki15. auditorijaS. Bērziņa
U. Zelča
11. Audzinātāja stunda. Liecību izsniegšana.21.12.
pl.15:10
Izglītojamie, pedagogi Auditorijās pēc stundu saraksta Kursu audzinātāji
12.Jauniešu kora „Vēja spārniem” mēģinājumi.Trešdienās
pl. 15:40
Ceturtdienās
pl. 14:40
Izglītojamie Aktu zāleJ. Liepiņš
13. Jauniešu tautisko deju kolektīva mēģinājumi.Trešdienās
pl. 15:30
Izglītojamie Aktu zāle I. Aizupe