Informatīvais seminārs pedagogiem par projektā PuMPuRS plānotājām aktivitātēm


2017. gada oktobrī Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iesaistījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Vakar, 2018.gada 4.janvārī, skolas pedagogi piedalījās projekta ietvaros organizētā informatīvajā seminārā par projektā plānotajām aktivitātēm un iespējām kopīgi radīt ilgtspējīgu visaptverošu mehānismu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam izglītojamajam.

IMG_6619 IMG_6620 IMG_6623 IMG_6624