Šī gada 12.janvārī mūsu skolā notika seminārs “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”, kuru organizēja Rīgas domes Izglītības un sporta departaments. Seminārā piedalījās 1.,2.,3. kursu izglītojamie. Izglītojamo viedoklis par semināru:

Seminārā uzzināju vairāk par migrāciju un par tās iemesliem un sekām valstī. Man patika tas, ka nebija tikai prezentācijas materiāls, bet bija arī grupu aktivitātes, kas ierosināja sarunas un palīdzēja labāk izprast šo tēmu. /Keita Elizabete Meiere 2.R/

Seminārā uzzināju, kas ir migrācija un migranti, kā uz viņiem darbojas cilvēktiesības. Iepazinu jaunus cilvēkus. Patika, ka uzmanība tika pievērsta visiem semināra dalībniekiem un katram bija iespēja izteikt savu viedokli un strādāt komandā. /Ričards Liepiņš 2.R/

Man ļoti patika seminārs ar izciliem vadītājiem un jauniegūto informāciju! Seminārs radīja izpratni par vārdu “migrācija un migrants”. Šī informācija ir noderīga, kuru es varu paust citiem cilvēkiem. /Evita Ozoliņa 2.R/

Semināra laikā patika iespēja ne tikai klausīties un iegūt informāciju par migrantu neapskaužamo situāciju un to tiesībām, bet arī pašiem aktīvi darboties grupās. Mēs varējām brīvi izteikt savas domas par seminārā skartajiem jautājumiem.   /Kristmunds Inguss Lauva 2.R/

Paldies semināra vadītājiem!