RTPV dalība izstādē SKOLA 2018

No 23. februāra līdz 25. februārim Ķīpsalas izstāžu zālē norisinājās ikgadējā izstāde “Skola2018”, kurā piedalījās arī Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pārstāvji. Sakām paldies visiem dalībniekiem, kā arī izstādes organizatoriem par ieguldīto darbu! Pedagogiem: Daigai Konrādei Vijai Valterei Irai Mekšūnai Annai Pušpurei Baibai Fridrihsonei Dainai Kaparkalējai Aleksandram Bogdanovam Inetai Dišlerei Taņai Ločmelei Kristeram Dzenim Izglītojamajiem: Agnesei […]

Skolēnu projekts “Pierādi savu iekšējo aktieri!”

2018. gada janvārī Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (turpmāk tekstā – RTPV), sadarbībā ar Rīgas 1. speciālo internātpamatskolu – attīstības centru, uzsāka projekta “Pierādi savu iekšējo aktieri!” realizēšanu. Projekts paredz izrādes scenārija izveidi un pielāgošanu iesaistītajiem dalībniekiem un lugas “Kā Garausis Lielais olas dēja” iestudēšanu. Projekts ilgs 3 mēnešus, līdz 2018. gada 15. aprīlim. Projekta kodolu […]

Latvijas mēroga eseju konkurss “Latvijas nākotne … Eiropā” jauniešiem

Līdz 2017.gada 30.novembrim jaunieši vecumā līdz 35 gadiem tika aicināti uzrakstīt un iesniegt argumentētu eseju – kurā no 3000 līdz 5000 vārdu apjomā jāuzraksta par to, kāda būs Latvijas loma un kā tā attīstīsies jaunajā Eiropas Savienības (ES) valstu saimē līdz 2030.gadam, ņemot vērā Lielbritānijas izstāšanos no 28 valstu ES 2019. gadā. Esejas autoram, īsumā […]

Lekcija “Produktu izvietošana veikala skatlogos un interjerā” 19.02.2018

Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā Tirgzinību un zīmolvedības stundā viesojās Nike pārstāve Inese Nagle, lai dalītos pieredzē un pastāstītu par produktu izvietošanu veikala skatlogos un interjerā. Šobrīd 4.D kursa izglītojamie skolotāja Kristera Dzeņa pavadībā šajā priekšmetā izstrādā savus kursa darbus “Skatloga noformēšana”, tāpēc, jo īpaši aktuāli bija uzklausīt Ineses stāstījumu un izmantot šīs idejas arī skatloga noformēšanā. Lielu […]

Par Latvijas čempionāta Kuldīgā rezultātiem

17. un 18. februārī Kuldīgā, Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika Latvijas telpu čempionāts vieglatlētikā. Svētdien, Latvijas telpu 48. čempionāta otrajā dienā, tika noskaidroti 2018. gada Latvijas čempioni. Augstlēkšanā 1. vietu ieguva Latvijas čempione Madara Onužāne-Saliņa, 89 BJC ”Laimīte” 1,79 m (Latvijas SB), Latvijas čempione 10. reizi, telpās – 5. reizi.  

RTPV iesaistīšanās projektā PuMPuRS

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2017. gada oktobrī Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iesaistījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, […]

Uzsākts projektu konkursa “Saliedēti dažādībā” projekts “Mēs esam Latvija!”

2018.gada 7.februārī tika uzsākta projekta “Mēs esam Latvija!” īstenošana sadarbībā ar Pamatskola “Rīdze”. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 4.D kursa izglītojamie kopā ar skolotāju Kristeru Dzeni viesojās pamatskolas viesmīlīgajās telpās un organizēja dažādas aktivitātes, kuras saistītas ar Latviju, piemēram, no rīta skolnieki tika sadalīti grupās un izrunāja dažādus mēles mežģus, pēc tam grupās atbildēja uz jautājumiem […]