Audzināšanas pasākumu darba plāns FEBRUĀRIM

Nr. p.k.PasākumsDatums, laiksKas piedalāsVietaAtbildīgie
1.Žetonu vakars “4. kursu privātās dzīves ainiņas skolā”.02.02.
plkst.17:30
3. un 4. kursiAktu zāle M. Gerharde
J. Liepiņš
4. kursu audzinātāji
2.Audzinātāju stunda par sekmēm un mācību disciplīnu. 06.02
plkst.14:00
Visi kursi Auditorijās pēc stundu sarakstaKursu audzinātāji
3.Gatavošanās izstādei “Skola 2018”.
06.02.- 23.02. Profesionālo priekšmetu metodiskā komisija Skola M. Gerharde
Profesionālo priekšmetu skolotāji
4.Skolas dekorēšana Sv. Valentīna dienai. 12.02. – pēc stundām Pašpārvalde Skola Agnese Zelča
5. Saliedēšanās pasākums.
Spēles un muzikālās pauzes.
13.02.-

plkst.14:00

Visi kursi Aktu zāle M. Gerharde
A. Zelča
6.Valentīna dienas muzikālais rīts un Valentīna dienas pasts.

14.02.
plkst. 8:15-16:00
Visi kursi Skolas M. Gerharde
Pašpārvalde
7.Projektu “Saliedēti dažādībā” norise.

Visu mēnesi Projekta dalībniekiSkola I. Eglīte
M. Gerharde
K. Dzenis
8.Izstāde veltīta Lietuvas simtgadei. 08.02.- 19.02.Skolas izglītojamie BibliotēkaS.Važa
9.Deju kolektīva “Trejdeviņi nometne”.

09.02. – 10.02. Deju kolektīva dalībnieki Sporta zāle
15 .auditorija
I. Aizupe
K. Dzenis
10.Izstāde veltīta Igaunijas simtgadei.

19.02.- 28.02.Skolas izglītojamie BibliotēkaS.Važa
11.Karjeras izglītības pasākums “Skatlogu skate”. 20.02. 4. D kursa izglītojamie 15. auditorija K. Dzenis
12.Izstāde „Skola 2018”.

23.02. – 25.02. Izglītojamie un pedagogi Izstāžu zāle M. Gerharde
13.Rīgas tautisko deju kolektīvu skate. 23.02.Tautas deju kolektīvs “Trejdeviņi” VEF kultūras pils I. Aizupe
14.Dabas zinību viktorīna.
27.02.
plkst.14:00
1. kursi Aktu zāle M. Gailāne
15.Izglītojamo pašpārvaldes sanāksme. Divas reizes mēnesī Izglītojamie 3. A auditorijaA. Zelča
16.Jauniešu kora „Vēja spārniem” mēģinājumi.

Trešdienās
plkst. 15:30
Ceturtdienās
Izglītojamie Aktu zāle J. Liepiņš
17.Tautisko deju kolektīva mēģinājumi.
Trešdienās
plkst.15:30
Izglītojamie Aktu zāle I. Aizupe
18.Skolotāju informatīvās sanāksmes. Divas reizes mēnesī Skolotāji 3. A auditorijaM. Gerharde