Uzsākts projektu konkursa “Saliedēti dažādībā” projekts “Mēs esam Latvija!”

2018.gada 7.februārī tika uzsākta projekta “Mēs esam Latvija!” īstenošana sadarbībā ar Pamatskola “Rīdze”. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 4.D kursa izglītojamie kopā ar skolotāju Kristeru Dzeni viesojās pamatskolas viesmīlīgajās telpās un organizēja dažādas aktivitātes, kuras saistītas ar Latviju, piemēram, no rīta skolnieki tika sadalīti grupās un izrunāja dažādus mēles mežģus, pēc tam grupās atbildēja uz jautājumiem par gadskārtām, tika dekorēta klase spēlei “Es mīlu tevi Latvija” un devās uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, lai piedalītos aktivitātē “Mana Latvija”. Katram no skolniekiem bija iespēja novērtēt šodienas aktivitātes-viena lieta, kura patika un viena, kura nepatika. Projekts turpināsies līdz piektdienai, piedāvājot dažādas aktivitātes pamatskolas skolniekiem.

Projektu konkursa mērķis ir veicināt skolu jaunatnes tiesisko izglītošanu par pilsonības, sabiedrības integrācijas, cilvēktiesību jautājumiem, veicināt izpratni par valstī notiekošajiem demokrātijas procesiem, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību pilsoniskas un saliedētas sabiedrības veidošanā Latvijā.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.
Projektu konkursa kopnosaukums Rīgas jauniešiem- “Saliedēti dažādībā”.

 

Informāciju sagatavoja Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības pedagogs, projekta koordinators Kristers Dzenis.

*Fotogrāfiju publikācija saskaņota