Atsauksmes par dalību erudīcijas konkursā “Erudīts 2018” Jelgavā

Šī gada 28. martā Jelgavas tehnikumā norisinājās erudīcijas konkurss “Erudīts 2018”, kurā piedalījās arī Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas komandas.

1 2

Izglītojamo komentāri:

“Piedaloties pasākumā, izjutu kārtīgu komandas garu. Lai gan bijām dalīti staciju laikā, mēs tomēr jūtamies, kā komanda. Tas ir neviltots prieks paveikt lietas līdz galam.”

Silvija Bērziņa 3. D

“Tika aizvadīts lielisks pasākums Jelgavā. Tā ietvaros mēs nedaudz vairāk iepazinām pašu pilsētu un tās vēsturi. Pierādījām savas zināšanas un arī tās papildinājām, kā arī iepazinu citus jaunus cilvēkus no skolas. Vēlreiz pārliecinājos, ka vajag iesaistīties skolas piedāvātajos pasākumos gan pašizaugsmei, gan izklaidei.”

Ragnārs Stabiņš 3. L

“Man, personīgi, konkursa vispatīkamākā daļa bija uzstāšanās – mājasdarba prezentācija, jo tā mēs parādījām priekšstatu par mums, kā arī par mūsu skolas izglītojamo prāta spožumu. Protams, liels gandarījums ir par mājasdarbā iegūto 3. vietu, bet tas nav apstāšanās punkts.

Uzskatu, ka pasākums varētu būt sirsnīgāks un aizraujošāks. Interesanti būtu, ja dažos uzdevumos būtu jāsastādājas ar citu skolu dalībniekiem, tādējādi paplašinot paziņu loku.

Liels paldies gan Jelgavas tehnikumam, gan RTPV par iespēju piedalīties tik nozīmīgā konkursā, kur paši sev pierādījām, ka spējam vairāk nekā iedomājamies!

Katrā no mums mīt Gaismas pils, svarīgi ir to atbilstoši kopt.

Lai arī Daugava neplūst gar Liepāju, vējš mūs aizvedīs uz nākamo, 2019. gada erudītu.”

Kristmunds Inguss Lauva 2. R

“Erudīts 2018” man noteikti paliks atmiņā kā patīkams pasākums. Varēju gan atsvaidzināt atmiņu sev tīkamos mācību priekšmetos, gan pavadīt laiku ar lieliskiem cilvēkiem. Ar katru aizvadīto pasākumu saprotu, ka katrs no tiem atstāj zināmu ieguldījumu manī, tāpēc esmu priecīga par padarīto un labprāt piedalīšos l citos pasākumos.”

Patrīcija Grante 2. R

“Es biju viena no sešiem dalībniekiem “Erudītā 2018”, kurai bija lieliska iespēja gūt pieredzi un jaunus iespaidus, piedaloties konkursā. Tās bija neaprakstāmas emocijas!”

Paula Lazda 1. D

Piedalīšanās Jelgavas rīkotajā skolu konkursā “Erudīts 2018” ir lielisks veids kā pārbaudīt savas zināšanas ne tikai par skolā apgūto, bet arī ārpus tās. Ir iegūtas lieliskas emocijas un lepnums par paveikto, darot citiem zināmu, ka arī RTPV ir erudīta izglītojamo komanda.”

Sveicam Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas komandas dalībniekus ar 2. vietu konkursā:

 

Ragnāru Reini Stabiņu (3. L kurss)

Reičelu Vrubļevsku (1. D kurss)

Patrīciju Granti (2. R kurss)

image1 apgriezta

Pateicamies arī pedagogiem Jānim Aizvakaram, Irai Mekšūnai, Marutai Gailānei un direktores vietniecei audzināšanas darbā Mārītei Gerhardei, kā arī izglītības metodiķei Madarai Onužānei-Saliņai par sniegto atbalstu izglītojamo sagatavošanā konkursam “Erudīts 2018”!