Apsveikums Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!

Vēju kalni, purva ciņi,

Pāri mākonis kāpj balts,

Tveicē smaržo vaivariņi

Un pat miegā jūra šalc.

Tā ir Tēvuzeme tava,

Tava mūža gājums viss.

Smaržo liepa, ozols, kļava,

Ziemās smaržo debesis.

/A. Priedītis/

 

Sveicam Latvijas Republikas

Neatkarības atjaunošanas dienā!

karogs_Daugava large_bced