Profesionālo izglītības iestāžu radošais pasākums “Radi, rādi, raidi” Valmierā 2018. gada 16. maijā

Skolas jaunieši no tautas deju kolektīva “Trejdeviņi” un jauniešu jauktā kora “Vēja spārniem” devās braucienā uz Valmieras tehnikumu, kur piedalījās “Radi rādi raidi” ikgadējā pasākumā.

Tā ir lieliska iespēja redzēt citu profesionālās izglītības mācību iestāžu interešu izglītības kolektīvus – dziedātājus, dejotājus, vokālos ansambļus un parādīt savu sniegumu. Kolektīvu vadītājiem, iespēja apmainīties ar viedokļiem un darba pieredzi. Mūsu jaunieši dziedāja un dejoja ar prieku.

IMG_4839

Paldies, tautas deju kolektīva “Trejdeviņi” vadītājai Ievai Aizupei!

IMG_4836

Paldies, jauniešu kora vadītājam Jānim Liepiņam!

IMG_4844

Paldies, radošajiem un atraktīvajiem abu kolektīvu jauniešiem par ieguldīto darbu!

Direktora vietniece audzināšanas darbā

Mārīte Gerharde