Labie darbi veltīti Latvijas simtgadei

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas

izglītojamo pašpārvaldes viesošanās

Latvijas Samariešu apvienības sociālās aprūpes centrā “Pārdaugava”

Trešdien, 23. maijā, Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izglītojamo pašpārvaldes dalībnieki – Silvija Bērziņa 3.D , Juris Šmits 1.L, Sabīne Vīlaka 1.R, Evija Reičela Vrubļevska 1.D , Egija Žindule 1.D, Oļegs Jaunošāns 1.D, skolotājas Tatjanas Džuglejas pavadībā – devās apciemot sociālā aprūpes centra “Pārdaugava” iemītniekus.

Brauciena mērķis bija labdarības koncerts, ar kuru mēs iepriecinājām pansionāta iemītniekus un padarījām to ikdienu emocijām bagātāku. Nonākot galamērķī, mūs sagaidīja ļoti laipna sociālā aprūpes centra darbiniece, kura mūs ar prieku uzņēma, lai ierādītu ģērbtuves telpas. Mūsu skolas aktīvie jaunieši koncertam bija sagatavojuši lugu “Mūsu sētas Reksis”, kurā bija  ietverts humors, draudzība, nesaskaņas, bailes, pārpratumi un pat augstprātība.

Redzot gados vecāku cilvēku acīs iemirdzamies prieku, vērojot mūsu aktierspēli, prieks pārņēma arī mūsu sirdis. Smiekli, aplausi un pateicība bija vērtīgākais, ko varējām saņemt. Ikkatrs no mums var apgalvot, ka tas bija patiesi interesanti un vērtīgi.

Otrs mūsu brauciena mērķis bija intervēt pensijas vecuma  sociālā aprūpes centra iemītniekus, lai gūtu atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas simtgadi. Klausījāmies plašos un aizrautīgos stāstos par dzimteni, mīļākajām vietām Latvijā, patriotisma nozīmi, tradīcijām valsts  svētkos un jaunības dienu atmiņām. Retumis guvām izvairīgas, īsas un konkrētas atbildes.

Noslēgumā varu apgalvot, ka Raiņa teiktais, ka gūt var dodot, skan patiesi.

1

Izrādes “Mūsu sētas Reksis ”  dalībnieki sociālās aprūpes centrā “Pārdaugava”

2

Intervijas par Latviju, par dzīvi

3

Rakstu sagatavoja izglītojamā
Evija Reičela Vrubļevska, 1.D kurss