Audzināšanas pasākumu darba plāns jūnijam

Audz. darba plāns_jūnijs