Pedagogu konsultāciju grafiks no 25.06.-28.06.

                 Pedagogu individuālo konsultāciju grafiks no 25.06.-28.06.

                                                           2017./2018. m. g.

 

 

Pedagogs 25.06. 26.06. 27.06. 28.06. Auditorija
J. Aizvakars 9.00-13.00 9.00-12.00 9.00-11.00 88.8.. kab..
L. Arnīte 11:00 – 13:00 3.a.kab.
A. Bogdanovs 8.30-14.00 8.30-14.00 8.30-14.00 8.30-14.00 18. kab.
E. Čerkovskis 9.00-14.00 12. kab.
I. Dišlere 9.00-12.00 9.00-11.00 9.00-13.00 9.00-13.00 13. kab.
K. Timulis 8.30-12.00 8.30-12.00
I.Dūmiņa 9.00-10.00 10.00-12.00 10.00-12.00 3. kab.
K. Dzenis 9.00-12.00 9.00-12.00 15. kab.
T. Džugleja 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 5. kab.
B. Fridrihsone 8.30-13.00 8.30-12.00 8.30-15.00 8.30-15.00 18.a kab.
M. Gailāne 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 1. kab.
M. Gerharde 10.00-11.00 10.00-11.00 1.b kab.
I. Gūtmane 12.00-14.00 12.00-14.00 3.a. kab.
D. Kaparkalēja 10.00-14.00 10.00-12.00 14. kab.
I. Kibale 10.00-13.00 10.00-14.00 4. kab.
D. Konrāde 11.00-14.00 10.00-12.00 16.kab.
I. Mekšūna 10.00- 12.00 10.00- 12.00 10.00- 12.00 10.00- 12.00 11. kab.
A.    Merimane 10.00-12.00 19. kab.
M. Onužāne-Saliņa 10.00-12.00 10.00-11.00 Sporta zāle
Z. Petročenko 12.00-14.00 9.00-10.00 9.00-10.00 17. kab.
A. Pušpure 10.00-12.00 10.00-12.00 Nodaļā
D. Liepa 10.00- 12.00 16.30.-17.30. 9.00-11.00 10.00-12.00

 

20. kab.
T. Ločmele 11.00-13.00 10.00-12.00 12.00-14.00 6.kab.
B. Stefena 10.00-13.00 10.00-13.00 10. kab.
A. Upmine 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 2. kab.
S. Važa 9.00-11.00 9.00-11.00 9.00-11.00 9.00-11.00 Bibliotēka
D. Vārpa 10.00-12.00 4. a kab.
A.Veidemane 9. 9.00-15.0000- 9.00-15.00 15.a kab.
S. Rudzīte 9:00-15:00 21.kab.

 

 

Direktora vietniece mācību darbā                                                                   I. Gūtmane