Par elektronisko kases sistēmu

Ar prieku paziņojam, ka Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ir saņēmusi grandiozu dāvanu-elektronisko kases sistēmu no veikalu tīkla Maxima. Šī jaunākās paaudzes kases sistēma palīdzēs jaunajiem/topošajiem komercdarbiniekiem, reklāmas pakalpojumu speciālistiem, klientu apkalpošanas speciālistiem un loģistikas darbiniekiem veiksmīgi un kvalitatīvi apgūt modulārās izglītības programmās iekļautās un tik ļoti nepieciešamās prasmes/kompetences. Kases sistēma jau šobrīd tiek izmantota vairākos mācību priekšmetos-preču un pakalpojumu pārdošanā, preču un pakalpojumu iepirkšanā, klientu apkalpošanas servisā, tirgzinībās un zīmolvedībā, tirgzinības pamatos un kravu identificēšanā profesionālās izglītības pedagoga Kristera Dzeņa vadībā.

Lielu paldies sakām skolas direktorei Initai Safronovai un skolas saimnieciskā nodrošinājuma vadītājam Aivaram Zelčam par atbalstu un iespēju izbūvēt atbilstošas telpas līdzās jau esošajām, lai varētu tajās izvietot kases sistēmu.

Sirsnīgu, mīļu un īpašu paldies sakām mūsu skolas absolventei, uzņēmuma Maxima Latvia Tirdzniecības centru pārvaldniecei Dagnijai Ašenkampfai par veiksmīgu sadarbību un kases sistēmas sagatavošanas, nodošanas un uzstādīšanas procesiem.

1 5 421

4