Informācija LG5 kursam

Programma Telemehānika un loģistika,

kvalifikācija – loģistikas darbinieks

  LG5 kursu izglītojamajiem

2018./2019.m.g mācību grafiks

 

 

Kurss Datums Priekšmets Auditorija Skolotāji
 

 

LG5

 

 

Kvalifikācijas prakse 13.08-16.11.

 

          

 

 

 

 

 

** ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 2. kārtas projekts (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2).