Audzināšanas pasākumu darba plāns oktobrim

oktobra darba plāns-1