Kvalifikācijas eksāmenu grafiks LG5, LG6 kursiem

CPKE_grafiks_19_10_2018