Audzināšanas pasākumu darba plāns novembrim

Audz_pasakumu_plans_novembris_1Audz_pasakumu_plans_novembris_2