Projekts “Domā radoši!”

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izglītojamie oktobrī savu enerģiskumu, radošumu un uzņēmību ieguldīja projekta izveidē, lai jau novembrī, sadarbībā ar Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītojamajiem, realizētu trīs aktivitātes: “Eklēru cepšanas darbnīca”, “Galda spēļu vakars” un “Modes skate”.

Aktivitātes tiek organizētas skolēnu pašpārvaldes sadarbības projekta “Domā radoši!” ietvaros, projektu finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Projektā svarīga ir radošuma veicināšana ar dažādu pašizpausmes veidu palīdzību, spēja savstarpēji sadarboties un iespēja palīdzēt apkārtējiem jauniešiem apjaust savas spējas un talantu un izpaust to ar ikdienišķiem līdzekļiem (ēdiens, apģērbs, komunikācija) un ikdienišķā veidā (gatavojot ēdienu, noformējot galdu, noorganizējot pasākumu, sacenšoties, uzrunājot apkārtējos u.tml.). Viens no svarīgākajiem aspektiem projektā paralēli praktiskajai darbībai – jauniešu sasvstarpējā domu apmaiņa par aktuālām  tēmām.

Notiks divas diskusijas: “Priekšlaicīga mācību pamešana izglītības iestādēs” un “Iespējas profesionālās izglītības iestādēs un Erasmus+ programma”. Projektā iesaistīsies izglītojamie, kuri mācās dažādos kursos, divās dažādās skolās un apgūst dažādas profesijas, bet projekta gaitā viņi iepazīsies, sadraudzēsies, gūs ieskatu savu vienaudžu profesijās un pasaules uztverē, vingrinās iztēli un domāšanu, pilnveidos komunikācijas prasmes un organizatoru spējas.

Avots – http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=izglitojamo-pasparvaldes-doma-radosi-1432.