Konsultāciju grafiks LG5 izglītojamajiem

 

                                                   Konsultāciju grafiks

                                              kvalifikācijas eksāmenam

                                             LG 5 kursa izglītojamajiem

                                                       2018./2019. m.g.

Kurss Datums Laiks Mācību priekšmeta nosaukums Auditorija Pedagogs
LG 5 Pt.16.11.2018. 12.00 Konsultācija

Testa izmēģinājums ar piekļuves paroli

12. L.Ribaks

 

LG 5 Ot.20.11.2018. 14.00 Konsultācija 12. A.Lāce

 

 

 

Nodaļas vadītāja                                           A.Pušpure

 

 

** ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 2. kārtas projekts (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2).

** Eiropas fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci’’ projekts ‘’Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide’ (vienošanās Nr.8.4.1.0/16/1/001).