Audzināšanas pasākumu darba plāns decembrim

plaaans